Gareen Obboleewwan Muslimoota Masrii hiriira nagaa guddaa waame

Mootummaan hiriirichi bittinsuudhaaf qophii hunda xumurate Warri Obboleewwan Muslimootaa ‘Akhwaan Al-Muslimuun’ bara dabre  humna wooraa Masriitin (Al Siisiin) aangoo bulchiinsa biyya Masrii irraa ari’ame Sadaasa 28/2014...

Murteen salgeen seeraa ajjeechaa Maaykil Braawun irratti kenne jeequmsa guddaa Ameerikaa keessatti uume

Salganeen seera ‘jury’ haala ajjeechaa Maaykil Braawun, mucaa ganna 18,  xiinxallaa ture murtee irra gahe ifa godhe. Akka qorannoo salganee kanatti  lubbuu Maaykil kan...

Rukuttaan Al Shabaab Keenyaa keessatti lubuu nama 28 galaafate

Hidhattooni garee Al Shabaab konkolataa ummataa kaaba Keenyaatti iggituudhaan lubbuu nama 28 galaafate. Hundi namoota harka Al Shabaabitti lubbuu isaanii dhabanii namoota amantaa Islaamaa...

Ammas Perezidaantiin biyya Aafrikaa biroo du’uun isaa hinoolu jedha TB Joshuwaan

Lubni mana amantaa pheenxeqoosxee biyya Naayjeeriyaatti argamuu, ‘nabiyyii’ jechuun kan ufmuude TB Joshuwaan, ammas perezidaantota  biyyoota Aafrikaa gama kibbaa keessaa tokko du’uun isaa akka...

Lammiiwwan Eertiraa 6,200 guyyaa 37 keessatti gara Itoophiyaa ce’an

Lammiiwwan Eertiraa 6200 ol ta’an guyyaa 37 keessaatti daangaa qaxxaamuruudhaan gara Itoophiyaa ce’uu isaanii Dhaabbanni Baqattoota Addunyaa beeksise. Dubbi-himaan dhaabbata kanaa, waajjira Itoophiyaa, Kisut...

Burkiinaa Faasoon mootummaa cee’umsaa Mikaa’el Kafaandoon hoogganamu dhaabbatte

Koreen addaa Burkinaa Faasoo Ministera Haajaa Biyya Alaa (MHBA) durii kan ta’e Mikaa’el Kanfaadoo (umrii 72) perezidaantii mootummaa cee’umsaa godhee filate. Kanfaadoon perezidaantii biyyattii...

Laakkofsi baqattoota Eertiraa koolugaltummaa Awrooppatti gaafatanii hedduu dabale

Akka ibsa Dhaabbanni Baqattoota Addunyaa (UNHCR) Jimaata darbe bayetti laakkofsi baqattoota biyya Eertiraa irraa koolugaltummaa Awrooppatti gaafatanii isa woggaa darbeen wolbira yoo qabamu dachaa...

Gareen Biyya Islaamaa (ISIS) maallaqa isaa qopheessuuf murteeffate

Gareen Biyyoota Islaamaa (ISIS) jedhamuun beekamu seera diinagdee addunyaa harka biyyoota dhihaatti kufe geeddaruun dirqama jedha. Kanaaf ISIS barbaachisummaa omisha maallaqa isaa labse. Akka...

Biyyoonni Gaarii Hojjachuun Beekkaman Eenyu Fa’a?

Dhalli ilma namaa, akkuma bineensota biroo, wolqarqaaruu fi wolii birmachutti amana. Bifuma kanaan jiraataa ture bara kumaatamaaf. Yoo kana jennu wolitti bu’iinsi hinturre, ammas...

Tarreen humna-qabeeyyiin addunyaa bara 2014 Ifa godhame

Maqaan namoota humna qabeeyyii woggaa woggatti tarreeffama- bara 2009 eegalee. Hedduun namoota tarree kana dhuunfataniii kanneen masaraa mootummaa keessa jirani, abbootii qabeenyaa, dura taa’ota...
65,219FansLike
67FollowersFollow
3,830FollowersFollow
958SubscribersSubscribe