Woyyaaneen Dammaqaa MM godhuuf: Teennee ilaalla moo Dr. Abiyyi akka filatamuuf dhiibbaa goona?

Woyyaaneen Dammaqaaa Mokkonnin ministera muummee (MM) Itoophiyaa godhuuf deemti wanti jedhu cimee as bayee jira. Kuni dhugaa wanti hin taaneef tokko hin jiru. Dammaqaan jijjiirama...

Dogoggorri tooftaa raawwatamaa jiru gatii qaalii akka nu hin kaffalchiisne sodaatama

Lammaa fi Abiyyi muummicha ministeraa ta’uun isaanii gaafii Oromoon woggaa hedduuf gaafataa ture hunda akka hin deebifne eennuun jalaayyuu waan dhokatee mitii. Faaydaan isaa,...

Paarlaamaan labsii Yeroo Muddamaa raggaasise. Maaltu itti aana?

Labsiin Yeroo Muddamaa ragga'eera. Baay'ee nama aarsa. Hedduu mataa nama dhukkubsa. Diinni qabsoo kana nu harkatti qancarsuuf tooftaa hundatti dhimma bayaa jiru kana godhuun...

Labsiin Yeroo Muddamaa qabsoo nu harkatti qancarsuu fi injifannoo dhiigaan argamte nu harkaa baasuu...

Wixineen Labsii Yeroo Muddamaa (LYM) wanti ifa godhe yoo jiraate labsiin kuni paarlaamatti dhiyaatee darbinaan Oromoo fi Oromiyaa rakkoo guddaaf kan saaxilaman ta’uu isaati....

Labsiin Yeroo Muddamaa aarii ummataa daran hammeessuu malee hin tasgabbeessuu

Tankaarfii humni Agaazii jiraattota Naqamtee irratti fudhataa jiruun lubbuun Abbabbaa Mokkonninii darbuu fi dargaggoonni 15 ol madaayuun beekame. Ajjeechaan kan rawwatamaa jiru namoota tankaarfii...

Dr. Abiyyi Ahmad Dura Taa’aa, Ob. Lammaa Magarsaa I/A Dura Taa’aa DhDUO ta’uudhaan filatamaniiru

Dr. Abiyyi Ahmad dura taa'aa, Ob. Lammaa Magarsaa I/A dura taa'aa DhDUO ta'uudhaan filatamaniiru. Ob. Lammaa Magarsaa pirezidaantii Oromiyaa akka ta'etti itti fufa. Jijjiirraan...

Xurree Kiiloo 4 ittiin seennu dhiisne humnaa fi yerooo keenna gidaara dhiibuu irratti galaafachuun...

Ob. Lammaa Magarsaa filannoo hunda keennaati. Osoo inni muummee minsiteraa ta’ee Abiyyi gara barcuma pirezidaantii Oromiyaatti dhufee waan gaari ture- marqaa fi dhadhaan wolitti...

Ob. Lammaa moo Dr. Abiyyi? Hanga kubbaan Oromoo harkaa hin buunetti hunduu ni ta’a.

ADWUI'n tibbana muummee ministeraa filatuuf deema. Bu'aa filannoo ADWUI ammatti hin beeknu. Filannoon ummataa garuu ifa: Ob. Lammaa Magarsaati. Hooggannoota ADWUI'n amma wolitti qabee...

Muummee Ministeraa ta’uudhaaf kan Lammaa Magarsaa irra muuxxannoos ta’ee dandeettii qabu hin jiru

Biyyoota heddu keessatti kaadhimamaa pirezidaantii/muummee ministeraa taánii dhiyaachuudhaaf akka muuxxannoo cimaatti kan ilaallamu tokko muuxxannoo naannoo bulchuu qabaachuudha. Seenaa keessatti pirezidaantii Ameerikaa heddu (Bil...

Sirna ce’umsaa Afrikaa Kibbaa irraa maal baranna?

Injifannoon harka nu seentee jirti. Hunda caalati ammoo kan jirru Finfinnee fi naannoo isiiti. Imala hafte malaan itti deemuun dirqama. Bilchina siyaasaatis. Kun osoo...
66,022FansLike
67FollowersFollow
3,830FollowersFollow
1,040SubscribersSubscribe