Manni Murtii Federaalaa dhimma Ob. Baqqalaa Garbaa fa’a irratti murtii dabarse

Manni Murtii Ol’aanaa Federaalaa Dhaddacha 4ffaa yeroo dheeraadhaaf beellamaan dararaa erga turee booda guyyaa har’aa himatamtoota 22 irratti murtii dabarse. Akka murtii kanaatti himatamtoonni...

Worri har’a Finfinnee falmatu boru Oromiyaa irratti gaafii dhiyeessuu irraa hin qaanfatu

Woraanni Miniilik osoo irratti hin quphatiniin duratti Gullallee kan dheechifatu, Agamsa irratti loon bobbaafatuufi Bulbulaa kan obaafatu Oromoo ture. Qawwee Miniilik dhukaase kan Oromoofi...

Hayyoonni wolgahii OPDO’n waamte irratti argaman gaafii ciccimoo kaasaa jiran

Hayyoonni Oromoo 2500 taán yunivarsiitotaafi dhaabbilee barnoota sadarkaa oláanaa addaddaa irraa wolitti bayan marii bulchiinsi Mootummaa Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti waame irraa qooda fudhataa...

Cimuun qabsoo Oromoo alagaa woccisiisa; hirribas dhabsiisa

Yoo akka fedhii leellistoota ol’aantummaa Amaaraa Itoophiyaa keessatti afaan dubbatamuufi woccuun uffatamu kan isaaniiti. Dangaan isaanii naannoo Amaaraan alatti babal’ata: Finfinnee, Adaamaa, Asallaa, Jimma,...

ODF labsiin ADWUI’n faaydaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu irratti baaste fudhatama hin qabu jedha

Addi Dimokraatawaa Oromoo (ADO-ODF) labsii ADWUI'n dhimma faaydaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu ni eegsisa jechuun tibbana baaste fudhatama dhabsiise. Akka ibsa ADO'tti qabxiileen...

Dantaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan mirkaneessu qabsoo Oromoo malee labsii mootummaa ADWUI miti

Oromoon humnaan cabee mirgaafi qabeenya isaa dhabe. Finfinnees kan isa dhabsiise, harka Oromiyaatii akka baatuuf kan dirqisiise humna/qawweedha. Humnaanis saamamu, qawweenis qe’ee isaa irraa...

Lencho Leta: A Sincere Call for Attention to Serious Issues in Ethiopian

In the name of the leadership of the Ethiopian National Movement (ENM) and also in my own name I would like to thank you...

Hariiroon Eertiraa fi Masrii cimaa dhufuun Itoophiyaa yaachisuu hin qabu jetti Eertiraan

Hariiroon Eertiraa fi Masrii cimaa dhufuun mootumma Itoophiyaaf madda bowwoo guddaa ta’aa dhufeera. Keessattuu, mootummana Isaayyaas Kaayiroon buufata woraanaa Eertiratti akka tolfattuuf hayyamuun isaa...

OMN dogoggora ABO irraa barachuu qaba

Jaarmaya ABO keessa rakkoon jiraachuu mallattooleen agarsiisan mul’achuu erga eegalanii bubbuleera. Yoo xiqqaate woggaan 15 dabreera. Namoota tokko tokoof kun kan ife woggaa heddu...

Mootummaann wixinee seeraa dantaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa qabdu ni tiksa jedhe labse

Mootummaan Itoophiyaa wixinee seeraa dantaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa qabdu ni tiksiisa jedhe baasu isaa beeksise. Seerri dantaa Oromiyaan magaala Finfinnee irraa qabdu, heera...
24,100FansLike
51FollowersFollow
2,035FollowersFollow
356SubscribersSubscribe