Oromoo shirri labsii hatattamaa fi seerri farra-shoroorkeessummaa dadhabe dilaalli (gibirri) harka hin kennisiisu

Ummanni Oromoo sirnoota duraan turanis ta’e kan ammaa keessatti kallattii fi al-kallatiidhaan mormaa turees jira. Ganna kurnan lamaan darban keessatti Oromoon akkuma sirna duraanitti...

Manni Murtii Federaalaa dhimma Ob. Baqqalaa Garbaa fa’a irratti murtii dabarse

Manni Murtii Ol’aanaa Federaalaa Dhaddacha 4ffaa yeroo dheeraadhaaf beellamaan dararaa erga turee booda guyyaa har’aa himatamtoota 22 irratti murtii dabarse. Akka murtii kanaatti himatamtoonni...

Worri har’a Finfinnee falmatu boru Oromiyaa irratti gaafii dhiyeessuu irraa hin qaanfatu

Woraanni Miniilik osoo irratti hin quphatiniin duratti Gullallee kan dheechifatu, Agamsa irratti loon bobbaafatuufi Bulbulaa kan obaafatu Oromoo ture. Qawwee Miniilik dhukaase kan Oromoofi...

Hayyoonni wolgahii OPDO’n waamte irratti argaman gaafii ciccimoo kaasaa jiran

Hayyoonni Oromoo 2500 taán yunivarsiitotaafi dhaabbilee barnoota sadarkaa oláanaa addaddaa irraa wolitti bayan marii bulchiinsi Mootummaa Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti waame irraa qooda fudhataa...

Cimuun qabsoo Oromoo alagaa woccisiisa; hirribas dhabsiisa

Yoo akka fedhii leellistoota ol’aantummaa Amaaraa Itoophiyaa keessatti afaan dubbatamuufi woccuun uffatamu kan isaaniiti. Dangaan isaanii naannoo Amaaraan alatti babal’ata: Finfinnee, Adaamaa, Asallaa, Jimma,...

ODF labsiin ADWUI’n faaydaa addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu irratti baaste fudhatama hin qabu jedha

Addi Dimokraatawaa Oromoo (ADO-ODF) labsii ADWUI'n dhimma faaydaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu ni eegsisa jechuun tibbana baaste fudhatama dhabsiise. Akka ibsa ADO'tti qabxiileen...

Dantaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu kan mirkaneessu qabsoo Oromoo malee labsii mootummaa ADWUI miti

Oromoon humnaan cabee mirgaafi qabeenya isaa dhabe. Finfinnees kan isa dhabsiise, harka Oromiyaatii akka baatuuf kan dirqisiise humna/qawweedha. Humnaanis saamamu, qawweenis qe’ee isaa irraa...

Lencho Leta: A Sincere Call for Attention to Serious Issues in Ethiopian

In the name of the leadership of the Ethiopian National Movement (ENM) and also in my own name I would like to thank you...

Ameerikaan lammiilee isii gara Itoophiyaatti imalan akeekkachiiste

Ameerikaan lammiilee isiitiin gara Itoophiyaatti imaluun balaa qaba jetti. Akka ibsa Ministerra Hajaa Biyya-alaa Ameerikaatti, fincila woggaa dabree hordofee, erga mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo...

Dr. Tediroos Adhaanoom hoogganaa WHO ta’ee filatamuun xiyyeeffannaan mirga namaaf laatamu xiqqaa ta’uu agarsiisa

Filannoo hoogganaa WHO (Dhabbata Fayyaa Mootummoota Gamtoomanii) guyyaa har'aa Jenevaa, Siwiizerlaanditti geggeeffameen Dr. Tediroos Adhaanoom moo'ate. Teediroos filannoo kana marsa 3ffaa irratti kan moo'ate. Tedroos...
24,100FansLike
51FollowersFollow
2,035FollowersFollow
356SubscribersSubscribe