SBS interview ob.Leencoo Baatii wojjiin taasise

Raadiyoon SBS biyya Awustraaliyaa tibbana oduu ODF biyya galuufi osoo hinturin gara Awurooppaatti deebi’uu isaa irratti haasawa dheeraa dubbi himaa dhaabichaa ob.Leencoo Baatii wojjiin taasiseera. Ob.Leencoon raadiyoo kanatti ODF akkamitti akka biyyatti gale, biyyatti maaltu akka isa mudateefi maaliif akka biyya guyyaa muraasa booda akka bayu taasifame irratti ibsa bal’aa laataniiru. Ob.Leencoo Baatii fundurri ODF maal akka ta’uu malu irrattis waan jedhan qaban.

Guutummaa isaa afaanuma Leencoo irraa as tuquun dhaggeeffadhaa.