Bloomberg | Twitter & WhatsApp Down in Ethiopia Oromia Area After Unrest

Internet messaging applications such as WhatsApp haven’t worked for more than a month in parts of Ethiopia that include Oromia region, which recently suffered...

Dawaa HIV guutummatti baalleessuu danda’u argachutti dhihaanne jedhu saayinsistoonni

Dhukkubni HIV/AIDS woggoota hedduuf magaalaafi baadiyaa addunyaa hunda keessa burraaqaa erga turee booda dawaa antiretroviral therapy (ART) jedhamuun hanga tokkos ta’u lugaamameera. Fedhiin saayinsistootaa,...

Fayyadamtoonni Facebook biliyoona 1.5 dhaqqaban

Dhaabbanni Facebook addunyaa irratti namoonni biliyoona 1.5 fayyadamtoota Facebook akka ta’an ibseera. Kana jechuun %30 dhala-namaa kanniin umriidhaan 15 – 65 jidduu jiranii fayyadamtoota...

Google teknolojii ergaa e-mail’f battalumatti deebii laatu uumuu ifa godhe

Hanga ammaatti e-mail isin bira gayu hundaaf deebii laataa kan ture isinuma. Deebii kan laattan battalumatti ykn guyyoota booda ta’uun nimala. Amma garuu suni...

Facebook satalaayitiidhaan intarneetii ummata Afrikaa biraan gayuuf qophiirra jira

Dhaabbanni Facebook garee saatalaayitii Eutelsat (Faransaayii) woliin ta’uudhaan tajaajila intarneetii gama saatalaayitiin darbu kafaltii malee ummata ardii Afrikaa biraan gayuuf xumura irra gayaniiru. Kallattiin...

Yunivarsiitii booda daandilee 5’n barumsa dabalataa ittiin argachuun danda’amu

Yunivarsiitii irraa eebbifamuu jechuun beekumsa gahaa argachuu ykn dhuma daandii beekumsaati jechuu miti. Dhugaan jiru kana ta’ee osoo jiru, namnoonni heddu garuu erga eebbifamanii...

Saayinsistoonni hantuuta qaruutee buufata qorannoo keessatti uumani

Saayinsistoonni hantuuta haxxee hantuuta hanga ammaa beeknu hundarra sammuu qabu uumuu danda’aniiru. Hantuunni ‘haarofni’ buufata qorannoo(laaboraatoorii) keessatti harka namaan tolfame kuni sammuu waayaadu, yeroo...

Haalli qilleensa El Nino cimaan uumamuuf deema; Gaafa Afrikaas hubuun nimala

Bara kana oo'i Galaana Paasifik irraa ol ka'uun haala qilleensaa addunyaa kan geeddaru ta’uun beekameera. Jijjirama qilleensa addunyaaf sababa kan ta’u uumamuu haala qilleensa...

NASA’n suuraa ardii fageenya miliyoona km 1.6 irraa kaasuu danda’eera

Instiitiyuutiin Qorannoo Samii Ameerikaa (NASA) yeroo jalqabaatiif surraa ardii fageenya km miliyoona 1.6  irraa kaasuu danda’e. Suuraa kana kaastee gara ardiitti kan ergite saatalaayitii...

Xayyaarri samii imala km biliyoona 4.8 booda plaaneetii Pluutoo bira gaye

Saayinsiin, keessattuu inni qorannoo samii, hojii daangaa ce’uufi fuullee haarawa saaquu cimsee itti fufeera. Tibbana gara mooraa qorattoota samii/hewaa (akkasuma  dinqisiifattootaattis) gammachuu hedduu guddaa...
24,100FansLike
51FollowersFollow
2,035FollowersFollow
356SubscribersSubscribe