Reeffi baqattoota 74 qarqara galaana Mediteraaniyaanii daangaa Liibiyaa irratti argame

Reeffi baqattoota 74 qarqara galaana Mediteraaniyaanii daangaa Liibiyaa irratti argame. Eenyumaa namoota dhumanii kana ammatti addaan bafachuun akka hin danda’amne dubbatama. Hedduun baqattoota dhumanii lammiilee biyyoota Afrikaa addaddaa irraa dhufaniidha.

Baqattoonni ardii Afrikaa irraa gara Awurooppaa imaluudhaaf yaalii taasisan kuni kan dhuman sababaa dooniin isaanii dhidhimuutiin. Doonii baqattootaa balaa dhidhimuuf yeroo heddu kan saaxilu humnaa ol baqattoota baadhachuu fi haalli qilleensaa hammaachuu isaati.