Paaspoortiin keessan hagam humnaqabeessa?

Humna hagam paaspoortiin harkaa qabdan ykn biyya keessanii akka qabu baruu feetuu?

Finlaand, Siwiidin, UK [1ffaa – 3ffaa]

Afgaanistaan, Iraaq fi Somaaliyaan [dhuma irra jiru]

Itoophiyaan jalaa ol 20ffaa irra jirti.

Kan kanaadaa, Noorweey, Austraaliyaa, Hoolaand, Jarmanii fi biyyoota biroos sadrkaa kam irra akka jiru isinumti barbaadaa…bira gayaa.