Magaalaan Ambo Dr. Mararaa fi qabsaayota hidhaa bayaniif simannaa oo’aa goote

Magaalaan Ambo, dachiin goototaa fi sabboontotaa, guyyaa har’aa Dr. Mararaa fi qabsaayota hidhaa bayaniif simannaa oo’aa taasiste. Ummanni Oromoo kumaatamaan daanditti bayuudhaan simannaa Dr. Mararaa fi gootota keennaa irratti kan argame.

Sirni simannaa magaalaa Ambootti goototaaf taasifame kuni fardaa fi mallattoolee gootummaa fi seenaa Oromoo callaqisan hedduun kan midhaage ture. Kanaan alattis, sinri simannaa kun kan daran tokkummaa fi injifannoon Oromoo cululuqee irratti mudhateedha.