Saturday, September 19, 2020

Galii taphattotaa: Ronaaldoo, Mesiifi Zilaataan Ibrahimovich sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa qabatan

Dirree kubbaa irratti taphataa kamtu caalaan, irra jireessatti Ronlaadoofi Mesii wolbira qabaa, falamii yeroo hedduuf adeemaa tureedha. Isa kanatu san caalaa, bifa wolnama hindhabsiisneen,...

Jaavii Hernaandeez Baarseloonaa gadilakkisuun isaa mirkanaaye

Kan Baarseloonaa beeku hundi Jaaviiyeer ‘Jaavii’ Hernaandeez hinbeeku jechuun nama dhiba. Jaaviin woggoota 17 argaa Baarseloonaaf fuula, dirree taphaa irratti ammaoo motora ta’ee tajaajilaa ture....

Cheelsiin Priimer Liigii Ingiliiz bara 2014/15 injifate

Cheelsiin Priimer Liigii Ingiliiz bara 2014/15 injifate. Cheelsiin injifannoo kan gonfate tapha guyyaa har’aa dirree isaa Staanfoord Briij irratti garee Kiristaal Paalaas wojjiin taasiseen....

CL: Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus marsaa itti aanutti dabran

Garee 32 Shaampiyoonaa  kilaboota Awurooppaa irratti hirmaatan keessaa kilaboonni 4 wolakkeessa xumuraaf dhiyaatan beekkaman. Kilaboonni  wolakkeessa xumuraaf dabran Baarseloonaa, Riyaal Maadriid, Baayer Muniikiifi Juveentus...

Arsenaaliifi Riyaal Maadriid kanniin muummee liigii irra jiranitti dhiphisan

Arsenaal 1 - 0n Barnileey injifachuudhaan abdii liigiicha injifachuutti lubbuu hore. Injifannoon har'aa addaaddummaa Arsenaaliifi Cheelsii jidduu jiru gara qabxii afuriitti dhiphiseera.  Goolii Arsenaaliin...

Arsenaal, Man U fi Cheelsiin taphoota har’aa injifannoon goolaban

Taphoota sanbata har'aa kilaboota Priimer Liigii Ingiliiz heddu jiddutti geggeeffameen kilaboonni gabatee Priimer Liigii irrati sadadarkaa ol'aanaa irra jiran hundi morkattoota isaanii moo'achuu danda'aniiru....

Manchastar Yunaayitid Arsenaaliin 2 – 1n injifatamee FA Cup ala ta’e

Gareen Arsenaal garee Manchastar Yunaayitid 2 - 1n moo'achuudhaan tankaarfii guddaa gara geeba FA Cup wolitti aansee moo'achuutti godhe. Arsenaal, Manchastar Yunaayitidiin dirree 'Old...

La Liigaa Ispeenitti Riyaal Maadriid yoo injifatu Baarseloonaan Nu Kaampitti moo’atame

Taphoota kilaboota La Liigaa Ispeen jiddutti geggeeffameen oduun guddaan torbaan kanaa rifannoota injifatamuu Malaagaa irraa Baarseloonaa mudateedha- sanuu Nuu Kaampitti. Baarsaan 1 – 0...

Taphoota Priimer Liigii Ingiliiz sanbata kana geggeeffame Arsenaaliifi Manchastar Siitiin injifannoon xumuran

Woldorgommii guyyaa har'aa kilaboota addaddaa priimer Liigii Ingiliiz jiddutti geggeeffameen Arsenaaliifi Manchastar Siitiin yoo injifatan, Manchastar Yunaayitid moo'atame. Cheelsiin  morkataa isaa woliin qabxii qoodamuuf...

Ayvoorikoost waancaa Aafrikaa 30ffaa harkatti galfatte

‘Kilabii kee wojjiin yoo injifattu waan raajiidha. Biyya kee wojjiin yoo ta’e ammo waan hinamanamneedha,’ jedhe Yaayaa Turee erga biyyi isaa waancaa Aafrikaa 30ffaa...
86,088FansLike
67FollowersFollow
3,830FollowersFollow
1,130SubscribersSubscribe