Thursday, September 24, 2020

Yoomiif Qajeelchaa wolmorkii Diamond League Biraasilsitti geggeefame injifate

Wolmorkii atleetiksii Diamond League 2015 magaalaa Braasilsitti geggeeffameen Yoomiif Qajeelchaa meetira 5000'n injifannoo guddaa argate. Yoomiif morkattota isaa irratti ol'aantummaa kan argate fiigicha daqiiqaa...

Ganzabee Dibaabaa mt 1500’n shaampiyoonaa addunyaa taate

Gootittiin atleetii Oromoo Ganzabee Dibaabaa fiigicha meetira 1500 daqiiqaa 4:08.09 xumuruudhaan haadha meedaaliyaa worqee ta’uu dandetteerti. Ganzabeen morkattoota isii irratti ol’aantummaa kana kan argatte...

Galatee Burqaa fiigicha Beejiingitti geggeeffameen injifannoo gonfatte

Fiigicha meetira 10,000 IAAF World Championship 2015 magaalaa Beejiingitti geggeeffame irraa qooda kan fudhatan atleetota Itoophiyaa sadi turan. Meedaliyaa argachuu kan danda’e garuu Galatee...

Gootittiin atleet Ganzabee Dibaabaa fiigicha mt 1500 rikoordii addunyaa cabsite

Gootittiin Oromoo atleet Ganzabee Dibaabaa fiigicha meetira 1500'niin rikoordii addunyaa kan cabsite wolmorkii atleetiksii Diamond League guyyaa har’aa Monaakotti geggeeffamen. Rikoordii mt 1500 cabsuuf...

Woldorgommii atleetiksii Siwiizerlaanditti ta’een Yoomiif Qajeelchaa 2ffaa ta’uun xumure; Siifan Hasan moo’atteerti

Gama atleetiksiitiin dirree Lausanne (Siwiizerlaand ) irratti wolmorkii oo’atu ture; guyyaa kaleessaa. Atleetonni keenya fiigicha gosa hedduu irraa qooda fudhatan. Irra jireessatti garuu qalbii...

Ganzabee Dibaabaa Paris Diamond League injifatte

Falamiin mt5000 jidduu dubartootaatti guyyaa har’a magaalaa Paaris dirree Staad di Fransitti geggeeffame irra jireessatti akkuma eeggametti kan xumurame. Fiigichi kuni akkuma durumaa kaase...

Paris IAAF Golden Diamond League irratti falamiin kan godhamu Ganzabee Dibaabaafi Almaaz Ayyaanaa...

Bara kana isaan lamaanuu rikoordii m5000 cabsuuf kan isaaniif hafe sekondii yartuu ture. Erga barri 2015 eegalee atleetonni bebbeekamoon kunniin dirree falamii irratti wolhinqunnamne....

Almaaz Ayyaanaa Raabaat (Morokoo) irratti fiigicha mt 3000n rikoordii haarawa galmeessiste

Tibbana oduu injifannoon alatti wonti biraa dirree fiigichaa irraa bubbisutti hinjiru. Atleetonni keenya hundi, Shaangihaay irraa hanga Oslootti, Kalifoorniyaa irraa hanga Roomitti kan galan...

Ganzabee Dibaabaa IAAF Diamond League mt 5000 magaalaa Osloo moo’atte

Fiigicha meetira 5000 dubartoota jiddutti guyyaa har’aa Noorweey magaalaa Oslootti geggeeffameen atleetonni biyya keenyaa injifannoo guddaa argamsiisaniiru. Wolmorkii cimaa Diamond League isa Osloo kana,...

Yoomiif Qajeelchaa fiigicha mt 5000, Mohaammad Amaan mt 800n IAAF Diamond League Roomii injifatan

Atleet Yoomiif Qajeelchaa fiigicha IAAF Diamond League guyyaa kaleessaa magaalaa Roomii Xaaliyaanitti geggeeffame moo’ate. Atleet Yoomiif injifannoo isaa kana kan mirkaneeffate daqiiqaa 12:58:39 itti fiigicha...
86,088FansLike
67FollowersFollow
3,830FollowersFollow
1,130SubscribersSubscribe