Ganzabee Dibaabaa fiigicha m5000 Carlsbad itti geggeeffame injifatte

Atleetiin Oromoo Ganzabee Dibaabaa fiigicha m5000 Carlsbad, California itti geggeefame moo'atte. Ganzabeen fiigicha kana moo'achuu qofa osoo hintaane sa'aan isiin ittiin galtes baay'ee isa duraa...

Paarlaamaan Ruwaandaa Pool Kagaameen umrii guutuuf biyyattii akka bulchu hayyame

Manni marii Ruwaandaa heera biyyattii prezidaantiin si’a sadii oliif akka hinbulchine daangessu kaase. Murtiin paarlaamaa Ruwaandaa kuni prezidaant Pool Kagaameef daandii qulqulleessuudhaaf kan xiyyeefateedha....

Sooranni naannoo Mediteraaniyaanii umrii namaa dheeressuu danda’a jedhame

Akk qorannoon haarofni mul’isutti, akka namoota naannoo galaana Medeteraaniyaaniitti nyaachuun hanga woggaa afurii fi wolakkaan umrii namaa dheeressuu danda'a. akka qorannoolee kanaatti umrii dheeressuuf kan...

Woyyaaneen seera viidiyoo, suuraa fi barreeffama ajjeechaa isii saaxilu intarneetiirratti gadi lakkisuu yakka taasisu...

Seera yakkaa haarofni Woyyaaneen baasuudhaaf tirtiraa jirtu keeyyata viidiyoolee, suuraa fi barreeffama 'fincila, hookaraa fi wolitti bu'iinsa' uumuu malu jettu intarneetii irratti gadi lakkisuun yakkaan...

Yoo diinni gochaa fi tankaarfii kee jibbe daandii sirrii irra jiraachuu kee hubadhu

Sa'aa kanatti Woyyaanee fi kittillayyoonni isii akka diina isaanii laakkofsa tokkoffaatti ilaalaa kan jiran garee Lammaa Magarsaatii. Worra fagoo irra worri isaan keessaa hojjatu...

Mormiin barattootaa ammas akkuma itti fufetti jedhama

Torbaan darbe mormiin barattoota magaalaa Gincii manniin barnoota addaddaatti kan eegale gara manniin barnootaa fi magaalota biraattis darbuu VOA’n gabaase. Akka gabaasa kanaatti barattoonnii fi...

Alamuu Gammachuu maaraatooni magaalaa Dabliinii injifate

Alamuu Gammachuu maaraatoonii magaalaa Dabliin, Aayerlaand, itti geggeeffameen morkattoota isaa hunda irratti ol’aantummaa boonsaa argate. Alamuun maaraatoonii Dabliin sa’aa 2:14:01 xumuruudhaan abbaa meedaaliyaa worqee...

Akka ardii Afrikaatti haalli Bulchiinsa Gaarii Itoophiyaa sadarkaa maalirra jira?

Agarsiisni bulchiinsa gaarii Moo Ibraahim in bara 2015 ifa kan taasise Itoophiyaan Afrikaa keessatti bulchiinsa gaariidhaan sadarkaa 31ffaa irratti kan argamtu ta’uu isaati. Itoophiyaan...

Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan

Jireenyaa fooyyessuufi jaalala mi’eessuun heddu biratti waan haalaan hawwamu; hedduu barbaadamu. Akka salphatti garuu bira gahamaa? Miti, deebiin dhugaa. Garuu, jabaannee irratti hojjanne, xiyyeeffannaa...

Sagaleen Oromoo Idil-addunyaa agarsiisa aadaa Toroontotti qopheessuuf

Dargaggoonni Oromo “Oromo Voice International OVI" (Sagalee Oromoo Idl-addunyaa), sagantaa agarsiisa aadaa mataduree Tokkummaa jedhuun Onkoloolessa 11 bara 2015 Toroontotti qopheessuuf qophii irra jiraachuu...
65,187FansLike
67FollowersFollow
3,830FollowersFollow
941SubscribersSubscribe