Oromoon moo’aara: Irreen ummataa huumna kamuu ni injifata

Sababni isaa woma fedhee haa ta'uu, Oromiyaan Onkoloolessa 2017 isii Onkololessa 2016 fi san duraatiin adda. Siyaasni biyyattii saffisa worri fagoo jiru hubachuudhaaf rakkatuun...

Dargaggoonni Oromoo %77 carraa barnoota sadarkaa 2ffaa hin argatan

Laakkofsi dargaggoota Oromoo barnoota sadarkaa lammaffaa (kutaa 9 - 12) baratan kan naannolee biraan yoo wolbira qabamu baay'ee xiqqaadha. Akka ragaan ministera barnoota argisiisutti...

Mootummaan Oromiyaa koree deeggarsa lammii buqqa’eef godhamu qindeessitu dhaabe

Mootummaan Oromiyaa koree deeggarsa qindeessituu fi lammii buqqa'ee deebisanii dhaabuu irratti hojjattu dhaabuu isaa ifa godhe. Koreen tuni deeggarsi karaa iftoomina qabuun wolitti qabamuu...

BBC’n Tamsaasa Raadiyoo Afaan Oromoo Guyyoottan Muraasa Keessatti Akka Eegalu Beeksise

BBC'n Tamsaasa Raadiyoo Afaan Oromoo eegaluudhaaf qophii isa barbaachisu hunda xumuruu ifa godhe. Akka ibsa BBC'tti tamsaasni kuni kan eegalu guyyoottan muraasa keessatti. Kunis...

Oromoota daangaa Oromiyaaf kufaa jiraniif birmannaan bifa hundaa hatattamaan barbaachisa

Lafti Oromoo dangaa fi keessanis saamamaa fi weeraramaati kan turte. Dangaan lafa Oromoo bal'aana yeroo jaarraa tokko hin caalle keessatti kallattii hundaan saamame; saboota...

Waamichaa ADO/ODF Ummataa Oromoo fi Humnoota Oromoo Maraaf

Bara sadeen dabaran kana keessa akka argaa jirrutti abjuun Somaaliyaa Guddittii (Greater Somalia) dhugoomsuu ykn daangaa naannoo Somalia baldhifachuu, gargaarsa mootummaa TPLFn hogganamuun dhugoomaa...

Mormiin sochii daldalaa dhaabuu Oromiyaa woliin gayaa jira

Waamicha mormii daldala guyyaa shaniif guutuu Oromiyaa keessatti dhaabuudhaaf godhameef ummanni deebii quubsaa laataa jira. Daldalli Oromiyaa bakka garagaraa keessatti dhaabatuu fi sochiin geejjibaas...

Oromoon Oromiyaa saamicha naannoo Somaaleetiin geggeeffamaa jiru irraa baraaruu qaba

Lafti har'a Somaaleen teenna jettu ( baha Harargee, kibba Baalee fi baha Booranaa) woggaa muraasa dura kan Oromoo ture. Weerara yeroo addaddaatti  (isa Siyaad Barrees dabalatee)...

Paarlaamaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamsuu kaase

Itoophiyaan labsii yeroo muddamsuu Onkoloolessa 2016 labsite kaaste. Labsii kuni kan ka'e wolgahii hatattamaa paarlaamaan biyyattii godheen. Labsii yeroo muddamsuutiin akka biyya bulchuuf mootummaan Woyyaanee kan...

Oromoo shirri labsii hatattamaa fi seerri farra-shoroorkeessummaa dadhabe dilaalli (gibirri) harka hin kennisiisu

Ummanni Oromoo sirnoota duraan turanis ta’e kan ammaa keessatti kallattii fi al-kallatiidhaan mormaa turees jira. Ganna kurnan lamaan darban keessatti Oromoon akkuma sirna duraanitti...
30,381FansLike
54FollowersFollow
2,152FollowersFollow
411SubscribersSubscribe