Xurree Kiiloo 4 ittiin seennu dhiisne humnaa fi yerooo keenna gidaara dhiibuu irratti galaafachuun...

Ob. Lammaa Magarsaa filannoo hunda keennaati. Osoo inni muummee minsiteraa ta’ee Abiyyi gara barcuma pirezidaantii Oromiyaatti dhufee waan gaari ture- marqaa fi dhadhaan wolitti...

Ob. Lammaa moo Dr. Abiyyi? Hanga kubbaan Oromoo harkaa hin buunetti hunduu ni ta’a.

ADWUI'n tibbana muummee ministeraa filatuuf deema. Bu'aa filannoo ADWUI ammatti hin beeknu. Filannoon ummataa garuu ifa: Ob. Lammaa Magarsaati. Hooggannoota ADWUI'n amma wolitti qabee...

Muummee Ministeraa ta’uudhaaf kan Lammaa Magarsaa irra muuxxannoos ta’ee dandeettii qabu hin jiru

Biyyoota heddu keessatti kaadhimamaa pirezidaantii/muummee ministeraa taánii dhiyaachuudhaaf akka muuxxannoo cimaatti kan ilaallamu tokko muuxxannoo naannoo bulchuu qabaachuudha. Seenaa keessatti pirezidaantii Ameerikaa heddu (Bil...

Sirna ce’umsaa Afrikaa Kibbaa irraa maal baranna?

Injifannoon harka nu seentee jirti. Hunda caalati ammoo kan jirru Finfinnee fi naannoo isiiti. Imala hafte malaan itti deemuun dirqama. Bilchina siyaasaatis. Kun osoo...

Haylamaaram Dassaalenyi aangoo gadi lakkisuudhaaf xalayaa galfate

Haylamaaram Dassaalenyi, Muummeen Ministera Itoophiyaa, aangoo gadi lakkisuudhaaf xalayaa galfachuun isaa beekame. Haylamaaran Dassaalenyi aangoo Muummee Ministeraa fi barcumaa dura taa'aa ADWUI gadi ni dhiisa. Haylamaaram...

Hiriirri mormii fi lagannaan gabaa Oromiyaa keessatti bal’inaan geggeeffamaa jira

Guyyaa har'aa hiriirri mormii fi lagannaan gabaa Oromiyaa keessatti bal'inaan geggeeffamaa jira. Ambo, Shaashamannee, Woliso, Burrayyu, Gimbii, Roobe, Ciroo, Naqamte, Awwadaay, Dambii Doolloo, Jimma,...

Ummata Hammarreessaa irratti ajjeechaan suukkanneessaan raawwatame

Harar kaampii Hammarreessaatti tarkaanfii gara jabeenyaa woraanni fudhateen ilmaan Oromoo 8 wareegamaniiru. Madoo fi wareegamtoonni hedduun buufata fayyaatti guuramani jiru. Dubartoonni, qeerroo, qarree fi...

DhDUO’n Jaarmayaalee Oromoo hunda waliin hojjachuuf qophii ta’uu isii ibsite

DhDUOn marii Adaamatti  geggeessaa jirtu irratti jaarmayaalee siyaasa Oromoo hunda, kanniin biyyaa fi biyyaan ala  jiran, waliin hojjachuudhaaf qophii ta'uu isii ibsite. DhDUO'n murtee...

Magaalaan Ambo Dr. Mararaa fi qabsaayota hidhaa bayaniif simannaa oo’aa goote

Magaalaan Ambo, dachiin goototaa fi sabboontotaa, guyyaa har'aa Dr. Mararaa fi qabsaayota hidhaa bayaniif simannaa oo'aa taasiste. Ummanni Oromoo kumaatamaan daanditti bayuudhaan simannaa Dr....

Mootummaan Woyyaanee waadaa seene cabse

Hidhamtoota siyaasaa 115 qofatu hiikama Mootummaan Woyyaanee hidhamtoota siyaasaa kumaatamatti laakkawaman keessaa 115 qofa akka gadi lakkisu ifa godhe. Akka ibsa Ob.Geetaachoo Ambaayeetti gadilakkifamuudhaaf ulaagaalee...
40,463FansLike
59FollowersFollow
3,435FollowersFollow
651SubscribersSubscribe