The danger of land price bubble in Ethiopia

Is there a bubble in Ethiopian property market? The answer is quite simple. Yes there is! The sky rocketing land price in Ethiopia, especially in...

Baankiin biyya Turkii Ziraat Itoophiyaa keessati damee isaa banachuuf

Baankiin guddichi biyya Turkii, Ziraat Baank, damee isaa Itoophiyaa keessatti banuuf deema jedhu ministerri diinagdee biyya Turkii. Yaanni Baankii Ziraat mootummaa Itoophiyaatin fudhatame argate...

Daandiin Xayyaara Itoophiyaa tarree daandii xayyaara amanamoo addunyaa keessa seene

Daandii xayyaaraa dhimma geejjibaan wolqabatee shorri inni taphatu kan bakki guddaan laatamuufiidha. Keesumaattuu dafanii namas ta'ee meeshaa bakka tokkoo gara bakka biraa geessuuf kan...

Fitch affirms Ethiopia’s long-term foreign and local currency Issuer Default Ratings (IDRs) at ‘B’

Fitch Ratings has affirmed Ethiopia's Long-term foreign and local currency Issuer Default Ratings (IDRs) at 'B'. The issue ratings on senior unsecured foreign currency...

Dubai shows keen interest in Ethiopian agricultural products

Business people in Dubai, the United Arab Emirates (UAE) commercial capital, have shown interest in buying more Ethiopian foodstuffs and flowers. Non-oil trade between Dubai...

Gorsa daldalaa 7 yeroon hinshaarre kan daldalaan hundi hubachuu qabu

Namni daldala irratti bobba’uu fedhu waa heddu beekutu isarraa eegama. Beekumsa daldalaaf ta’u mana barumsaatii, ykn dalagaa irraa muuxxannoo horachuun ta’uu danda’a. Gorsa namoota...

Selale Dairy Cooperative Union enters dairy-processing business in Ethiopia

Selale Dairy Cooperative Union (SDCU) has joined the dairy-processing business in Ethiopia with a new brand of milk and yoghurt at its new factory,...

Warshaa sukkaaraa Fincaawaa balaan ibiddaa mudate

Balaan ibiddaa kaleessa Warshaa Sukkaaraa Finca’aa mudate guutumaan guutuutti dhaamuu himame. Ibiddichi kutaa oomisha itti guban irraa madduusaa Daayireektarri Koominikeeshinii Korporeeshinii Sukkaaraa Itiyoophiyaa Obbo Zamdkun...

Gaafilee 8 namoonni jireenyatti milkaayan hundi ufgaafatan; atis kan ufgaafachuu qabdu

Daandiin gara guddinaafi milkiitti nugeessan heddu. Isaan keessa inni tokko namoota jireenyatti (dirra caalatti iinagdeen jechuu kiyya) milkaayan irraa waa ergifachuudha. Maallaqa hinkennan ta’a,...

Kubbaaniyaa bu’uuressuuf qabxiileen ijoon guutamuu qaban maaliidha?

Daldala ykn akka amma namoonni heddu jedhanitti ‘business’ eegaluu feeta? Yaada bayeessa. Business eegaluuf yaaduun waan tokko. Hujii mootummaas ta’ee kubbaaniyaa biroof qaxaramanii hojjachuu...
65,187FansLike
67FollowersFollow
3,830FollowersFollow
941SubscribersSubscribe