Jireenyatti milkaayuu barbaadduu? Qabxiilee kanniin irratti xiyyeeffachuu hindagatinaa

Wantoota akka laayyotti harka namaatti hinkufne keessaa inni tokko injifannoo ykn milkii jireenyaa argachuudha. Hedduun namaa milkaayuu nihawwa; kan dhugatti milkaayu garuu waa xiqoodha....

Muslimoonni Itoophiyaa tajaajila baankii dhala-maleessaa argachaa jiran

Tajaajilli baankii dhala-maleessaa(Interest Free Banking-IFB) Itoophiyaa keessatti kan eegale Onkoloolessa darbe. Erga tajaajilli kun eegalee hanga Waxabajjii 2015’tti namoonni 105,000 Birrii biliyoona 1.5 baankii...

Qaalawiinsa gatii hoteelaatiin Finfinneen Afrikaa keessatti sad. 1ffaa irratti argamti

Gatiin kutaa hirribaa hoteelota Finfinnee isaan magaalota Afrikaa biraan yoo wolbira qabamu hundarra hedduu qaalii ta’uun gabaafame. Akka gabaasa STR, dhaabbata qorannoo hoteelaa, kutaa...

Tujjaarri Chaayinaa Waang Ji’aaliin guyyaa tokkotti biliyoona $3.6 kasaare

Tibbana xiyyi gabaa addunyaa kallattii kamitti akka ta’e worri oduu diinagdee hordoftan quba hindhabdan. Hundi gara kibbaatti kan akeekaa turan. Gabaan irraa gadee kokolaataa...

Galiin Itoophiyaan woggoota shanan alergii irraa argatte karoora GTP I gadi ta´uun beekame

Itoophiyaan woggoottan shanan darban keessatti galiin alergii irraa argatte hedduu waan Karoora Guddinaafi Transfoormeeshinii (GTP I) keessatti qabameen tasa kan wolhinginne ta´uun isaa hubatame....

Baankiin Investimentii Awurooppaa (EIB) damee isaa Finfinnetti banate

Baankiin Investimentii Awurooppaa damee isaa Finfinnetii banachuu isaa kan labse guyyaa kaleessaati. Baankiin kuni liqii investimentiif oolu kan laatu mootummaafi kubbaaniyaalee dhuunfaatiif. Projeektota bishaanii,...

Itoophiyaa keessatti gatiin meeshaalee bara kana %10.4 dabale

Akka gabaasa biiroo staatistiksii Itoophiyaatti gatiin meeshaalee woliigalatti %10.4 bakka bati woxabajji woggaa dabre ture irraa ol ka’uu isaati kan ifa godhe. Gatiin nyaataa bara...

Reuters: Ethiopia scrambles to meet property demand in booming capital

A property boom in Ethiopia's capital is putting pressure on the government to keep homes affordable for some of Africa's poorest people who also...

IMF- Ethiopia needs more private sector investment to sustain growth

Ethiopia, whose economy is one of the fastest growing in the world, needs to encourage private sector investment to sustain its rapid expansion, the...

Daandiin Xayyaara Itoophiyaa Boeing 787- 8 biliyoonaa $1.3 bituuf Boeing woliin mallatteesse

Dhaabbanni Boieng kan ifa taasise Daandiin Xayyaara Itoophiyaa xayyara 6 gosa Boeing 787-8 (Dreamline) jedhamu bituuf woliigaltee irra gayuu isaati. Gatiin xayyaara Dreamliner 6...
62,579FansLike
63FollowersFollow
3,830FollowersFollow
847SubscribersSubscribe