Ameerikaan lammiilee isii gara Itoophiyaatti imalan akeekkachiiste

Ameerikaan lammiilee isiitiin gara Itoophiyaatti imaluun balaa qaba jetti. Akka ibsa Ministerra Hajaa Biyya-alaa Ameerikaatti, fincila woggaa dabree hordofee, erga mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamsuu labsee biyyattii keessaa tasgabbiin hin jiru. Ammas haalli namoonni karaa irraa qabamaa itti hidhaman jira jetti.

Gama biraatiin, akka ibsa kanaatti, mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi’aa toora intarneetiifi bilbilaa cufuudhaan wolqunnamtii Embaasii fi lammiilee Ameerikaa Itoophiyaa keessa jiranii ulfaataa taasiseera. Ammas, mootumman Itoophiyaa yeroo heddu lammiilee Ameerikaa mana hidhaa seensisus gara Embaasiitti hin gabaasu, jedha ibsi Ministerra Hajaa Biyya-alaa.

Motummaan Ameerikaa lammileen isaa Itoophiyaa keessa jiran uf eeggannaa akka godhani gaafateera.