Abarraa Kumaa maratoonii Rootardaam injifate

Injifannoon maratoonii Rootardaam bara 2015 kan kufe harka atleet Abarraa Kumaatti. Abarraan injifannoo isaa kan mirjkaneesse 2:06:46 itti galuudhaan.

Abarraan Rootardamitti injifatus sa’aa Fulbaana dabre Barliinitti galmeessise fooyyessuu hindandeenne. Sa’aa fooyya’aa galmessisuuf Abarraan kan hirmaate. Sun osoo hintaane hafe garuu. Kanaaf sababaan bubbee hamaa duubatti isa dhiibaa ture ta’uu eereera.

Maaraatoonii kuni Abarraaf isa sadaffaati.

Woldorgommii dubartoota jiddutti ta’een Maartaan 2ffaa ta’uudhaan xumurteerti.